09 3333 0996

Nhà khung thép kết hợp tấm bê tông ALC (Công nghệ Nhật Bản)